Finanse.co.pl - kredyty Wrocław

Zmiany w kredytach hipotecznych 2017

Expander Wrocław

Od jakiegoś czasu trwają prace nad zmianami w kredytach hipotecznych. Ustawa, której projekt został już zaakceptowany przez Sejm, wprowadzi prawdopodobnie od połowy roku wiele udogodnień dla kredytobiorców. I o ile banki zdają się być przygotowane na nadchodzące zmiany, to w rzeczywistości od dawna przestrzegały zasad, które dopasowane w wewnętrznych regulacjach odpowiadały unijnym wymogom. Ustawa zagwarantuje jednak prawne zabezpieczenie interesów klientów, którzy ubiegać się będą lub posiadają zobowiązania kredytowe na zakup nieruchomości.

Co zyskają kredytobiorcy?

Przede wszystkim zostaną zniesione dość wysokie opłaty za przedwczesną spłatę kredytu. Banki będą mogły obciążać klienta jedynie przez okres 3 lat od chwili zaciągnięcia zobowiązania i w wysokości nie przekraczającej 3% spłaconej kwoty oraz odsetek rocznych od tej sumy. Do tej pory banki wprowadziły już tego typu ograniczenia, choć większość okres ten wyznaczyła na 5 lat.
Kolejna zmiana dotyczy terminu podejmowania decyzji kredytowej. Od chwili przyjęcia wniosku ma to być 21 dni. Obecnie czas ten nie jest zbyt długi – pierwsze decyzje zapadają nawet w ciągu kilku dni od momentu złożenia niezbędnych dokumentów. Maksymalny termin to zwykle 2 tygodnie. Niektóre instytucje zostaną zmobilizowane do szybszego rozpatrywania spraw.

Zmiany dotknąć mają również stosowanych do tej pory zasad postępowań egzekucyjnych, najczęściej prowadzonych na nieruchomości. Banki nie będą mogły bez wcześniejszych prób restrukturyzacji zadłużenia podejmować i inicjować czynności zmierzających do sprzedaży zabezpieczonej hipotecznie nieruchomości. Klient ma mieć najpierw prawo zmiany warunków umowy, przeliczenia rat kredytu itp. Jeśli jednak mimo zmiany warunków klient nadal nie będzie regulował rat bank będzie musiał odczekać 6 miesięcy, dając mu szanse na sprzedaż mieszkania/domu na wolnym rynku zanim wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne na nieruchomości.

Innymi zmianami godnymi uwagi jest określenie standardów informacyjnych – oferty kredytów mają być prezentowane jasno, bez ukrytych klauzul. Nie będzie tez możliwe udzielenie kredytu w walucie innej, niż dochody kredytobiorcy czy też oferowanie w ramach tzw. cross-sellingu innych produktów bankowych, uzależniając od tego decyzję kredytową w konkretnej sprawie.

Sprawdź także zestawienia:
pożyczki chwilówki Wrocław
doradcy kredytowi Wrocław