Finanse.co.pl - finanse Wrocław

Wcześniejsza spłata kredytu – ile pieniędzy można odzyskać?

Expander Wrocław

Przy podejmowaniu decyzji o ilości rat, w jakiej możliwy będzie dla nas do spłacenia kredyt, zwykle kierujemy się obecną sytuacją finansową i prognozowanymi przepływami pieniężnymi naszego gospodarstwa domowego. Hipotetycznie bank udzielając kredytu podpiera się podobnymi, oprócz ustalonych przez siebie, kryteriami. Niemniej zdarza się, ostatnio coraz częściej, że wcześniej dysponujemy kwotą, którą chcemy przekazać na poczet zadłużenia i ostatecznie zamknąć zobowiązanie. Niewiele osób wie, że w sytuacji wcześniejszej spłaty konsumentom-kredytobiorcom należy się od banku zwrot części poniesionych, w związku z kredytem, kosztów. Dotyczy to nie tylko odsetek, ale również prowizji, która często stanowi nawet kilka procent kwoty pożyczanej od banku proporcjonalnie rzecz jasna do okresu, w jakim nie będziemy korzystali z kredytu.

Mówi o tym wprost ustawa o kredycie konsumenckim, a po wejściu w życie przepisów dotyczących kredytu hipotecznego, kredytobiorca będzie mógł liczyć na oszczędności, w przypadku spłaty przed czasem, również kredytu hipotecznego.

Niestety jeszcze wiele banków nie wywiązuje się z obowiązku informowania klientów o należącym się zwrocie i nie przeliczają kredytu na rzecz kredytobiorcy po wcześniejszej spłacie. Takie sprawy rozwiązywane są najczęściej przez Rzecznika Finansowego, zwłaszcza w części dotyczącej jednorazowych kosztów pokrytych przez klienta w momencie podpisania umowy kredytowej (zwykle prowizji), pobieranych z góry jednorazowo, za cały okres kredytowania. Zatem jeśli okres zostanie skrócony, choćby wskutek spłaty zadłużenia przed czasem, powinna być ona przeliczona i zwrócona klientowi. Takie stanowisko poparte zostało też przez UOKiK. W skrócie polega to na tym, że bank powinien przeliczyć i zwrócić odpowiednią część pobranej prowizji, a nie zatrzymać się wyłącznie na zaniechaniu pobrania składki ubezpieczeniowej czy odsetek za okres po spłacie.

Czy zatem kredytobiorca może dochodzić przeliczenia i zwrotu wszelkich opłat poniesionych na rzecz kredytu? Ustawa precyzuje, jaki koszty nie podlegają zwrotowi. Są to np. opłaty notarialne, jakie ponoszone są podczas ustanawiania zabezpieczeń kredytu.

Rozważania Rzecznika Finansowego i UOKiK nie stanowią prawa, ale organy te są i powinny być postrzegane jako te, których zdanie powinno być dla banków i instytucji finansowych wiążące. Poza tym banki i firmy kredytowe powinny uczciwie podchodzić zwłaszcza do tych klientów, którzy spłacają swoje zobowiązania sumiennie, często nawet przed upływem terminu spłaty. Takim klientom warto ufać i zachęcać do zaciągania kolejnych kredytów, o ile zajdzie potrzeba.

Sprawdź także zestawienia:
pożyczki chwilówki Wrocław
doradcy kredytowi Wrocław

1