Finanse.co.pl - banki Wrocław

Rozliczenie podatku z pomocą bankowości online

Expander Wrocław

Od połowy marca tego roku możliwe jest zlecenie rozliczenia podatku za pośrednictwem bankowości internetowej. Łatwiejsze rozliczenie PIT umożliwić ma znowelizowana ustawa o podatku dochodowym – na wniosek podatnika organ podatkowy przygotuje zeznanie i po zatwierdzeniu przez nas przyjmie jako ostateczne. PIT szybko i wygodnie będą mogli rozliczyć posiadacze rachunków PKO BP i ING, choć inne banki także zapowiadają wprowadzenie takiego udogodnienia w swoich serwisach.

Jak to wygląda w praktyce?

Jako pierwszy należy złożyć odpowiedni wniosek. Wysyłkę umożliwia serwis e-deklaracje (ten sam, który udostępnia ministerstwo finansów dla celów rozliczania się online z fiskusem) oraz bankowość elektroniczna wspomnianych banków. Konieczne będzie podanie danych właściwego US, wskazanie organizacji pożytku publicznego na rzecz której chcemy przekazać swój 1 % podatku oraz adres e-mail, na który przekazywane będą wskazówki i potwierdzenia. Po kilku dniach, na podstawie przesłanych przez pracodawców PIT-11 w urzędzie przygotowany zostanie PIT-37. Przesłany formularz wymagał będzie naszej akceptacji – jeśli znajdziemy błąd możliwe będzie jego manualne poprawienie. Wszelkie poprawki należy odesłać na wskazany e-mail. Jeśli US nie dostanie odpowiedzi zwrotnej uzna, że PIT-37 wypełniony został prawidłowo i taki zostanie zapisany w bazie podatkowej.

Usługi związane z przesyłaniem wniosków o chociażby 500+, wniosku o profil zaufany czy teraz deklaracje podatkową to kolejny etap mający na celu połączenie bankowości i administracji. Niewątpliwe stanowi to ułatwienie w komunikacji między obywatelami, a urzędami w tak istotnych sprawach jak opieka społeczna czy podatki. Dzięki usługom wprowadzanym przez kolejne banki ramach bankowości internetowej w dowolnym czasie i miejscu można złożyć wnioski bez stania w kolejkach, a wszelkie nieprawidłowości zostaną wyjaśnione drogą mailową. Z badań wynika, że Polacy coraz chętniej z tych form korzystają i co cieszy – nie popełniają wielu błędów.