Finanse.co.pl - banki Wrocław

Koniec z poręczeniem kredytów?

Expander Wrocław

Poręczenie kredytu było do tej pory jedną z najczęściej stosowanych przez banki form zabezpieczenia kredytów, zarówno konsumpcyjnych jak i hipotecznych. W przeciągu ostatnich trzech lat jednak spadła liczba żyrantów, choć kredyty, które podlegają poręczeniu opiewają rokrocznie na wyższe kwoty. Wynika to z dokładniejszej analizy i dostępnych metod analitycznych stosowanych przez większość banków w Polsce, a przez to lepsze metody oceny ryzyka kredytowego.

Przepisy kodeksu cywilnego nie określają precyzyjnie zakresu odpowiedzialności poręczyciela. Wskazują, że odpowiada on za dług, w przypadku zaniechania spłaty przez kredytobiorcę. Umowa poręczenia określa, za jakie zobowiązania i w jakich sytuacjach i czasie żyrant ponosi odpowiedzialność. Stąd tak ważne jest dokładne zapoznanie się z jej zapisami i ewentualne negocjacje z bankiem. Poręczyciel za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Przed uznaniem tej formy zabezpieczenia bank sprawdza także jego zdolność kredytową, a zapis o poręczeniu umieszczony zostaje w bazie BIK, co ma z kolei wpływ na ewentualne uzyskanie kredytów także w przyszłości. Dlatego nieliczni decydują się na poręczenie czyjegoś zobowiązania.

Według danych z BIK w Polsce obecnie jest prawie 400 tysięcy poręczycieli którzy zdecydowali się wziąć na siebie ryzyko za przeszło 305 tysięcy umów kredytowych. Średnia wartość poręczanego kredytu w 2016 roku wyniosła 38,9 tysięcy złotych. To więcej niż w poprzednich dwóch latach (w 2014 roku była to średnia kwota 30,8 tysięcy).

Obecnie liczba kredytów z poręczeniem spada. Analiza wnioskujących o kredyty jest zdecydowanie dokładniejsza. Ocena pozwala określić ryzyko dla banku, a także, choćby dzięki wielu bazom, z których korzystają banki, ocenić wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Stąd wymóg poręczenia jest rzadszy. Często zamiennie stosowane są inne możliwości – przy kredytach np. samochodowych to zastaw, a w przypadku większych kredytów cesja polisy ubezpieczeniowej itp. Oczywiście poręczenie nadal stanowi formę zabezpieczenia, ale wyłącznie w przypadku takich klientów, gdzie trudno ocenić ryzyko, czy kwoty zobowiązania przekraczają granice ustalone wewnętrznymi przepisami.

Sprawdź także zestawienia:
pożyczki chwilówki Wrocław
doradcy kredytowi Wrocław