Finanse.co.pl - kredyty Wrocław

W jaki sposób banki powinny informować o zmianach w tabeli opłat?

Expander Wrocław

Każdy bank ma swoją własną tabelę opłat i prowizji, która ulega czasowym i okresowym zmianom, uzależnionym od wielu różnych czynników. Znajomość tej tabeli przez klientów banków jest warunkiem koniecznym i określonym prawnie. Bank zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, swoich klientów o wszelki zmianach, jakie mają w tej tabeli nastąpić. Ma obowiązek dotrzeć z tą informacją do absolutnie każdego klienta swojego banku. Jeżeli spotkamy bank, który takie informacje umieszcza tylko i wyłącznie w swoich oddziałach na tablicy ogłoszeń, to możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z bankiem nieuczciwym. Wiadomo przecież, że nie chodzimy do banku, co tydzień po to tylko, żeby przejrzeć tablicę ogłoszeń. Informacje o zmianach w tabeli opłat powinny docierać do nas indywidualnie, mailowo, pocztą tradycyjną bądź poprzez wiadomość sms. Równie istotne jest to, że koszt przesłania tego komunikatu ponosi bank i w żaden sposób nie powinien on być potrącany z naszych środków, a i takie przypadki czasem mają miejsce. Jako klienci banku, niezależnie od tego czy mamy zaciągnięty tam kredyt, pożyczkę, czy po prostu otwarte konto operacyjne lub oszczędnościowe, mamy prawo do stałej informacji na temat wysokości opłat, jakie są na nas narzucany a informacja ta musi dotrzeć do nas odpowiednio wcześniej, abyśmy mogli z tej wiedzy skorzystać i zastanowić się, czy dalej stać nas na współpracę z naszym bankiem, czy może nie lepiej poszukać innego. Mamy prawo być przygotowani na wszelkie dodatkowe koszty, tym bardziej, że zmiany w tabeli opłat zazwyczaj są wzrostowe i nieczęsto zdarza się, że bank obniża nam koszta samoistnie w ramach miłej niespodzianki.