Finanse.co.pl - finanse Wrocław

Banknot o nominale 500 zł – szczegóły

Expander Wrocław

W czerwcu 2015 roku prezes Narodowego Banku Polskiego potwierdził, że trwają prace nad wprowadzeniem nowego banknotu o nominale 500 zł. Wprowadzenie go do obiegu nie nastąpi jednak wcześniej, niż w 2017 roku. Cały czas specjaliści opracowują metody udoskonalające dotychczasowe banknoty i monety emitowane przez NBP – stale doskonalone są zabezpieczenia (nowe banknoty 200 zł zabezpiecza nitka okienkowa z efektem zmienności optycznej).

Po co Polakom banknot o tak wysokim nominale? Głównym zamierzeniem jest obniżenie kosztów emisji i usprawnienie zarządzania strategicznego zapasem banknotów w skarbcach NBP. Z uwagi na zwiększenie zapotrzebowania na, obecnie doskonalony, banknot 200 zł podjęta została decyzja o rozpoczęciu prac nad większym nominałem. Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że już w 1994 roku został taki banknot, o nominale 500 zł, zaprojektowany, z wizerunkiem królowej Jadwigi. Nie trafił on jednak nigdy do obiegu.

Jak będzie wyglądał nowy banknot?

Do dziś do końca nie wiadomo. Jednak ozdobi go wizerunek Jana III Sobieskiego, dla zachowania ciągłości chronologicznej serii „ władców polskich”. Wprowadzone od 1995 roku banknoty tej serii o nominałach 10,20,50,100 i 200 złotych zaprojektowane zostały przez Andrzeja Heinricha. Umieszczone są na nich wizerunki takich władców jak Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Od 2014 roku banknoty te są stale udoskonalane i sukcesywnie wymieniane przez NBP. Banknoty uszkodzone i zużyte są regularnie wycofywane i niszczone. W naszych portfelach coraz więcej banknotów posiada niemal niemożliwe do podrobienia zabezpieczenia. Według prognoz niższe nominały zastąpione zostaną pod koniec 2016 roku w 95 % (dotyczy 10 i 20 zł), w 30% banknoty 50 zł i 45% o nominale 100 zł. Zmiany dotyczą również monet, których stopy są zmieniane. Nowe banknoty i monety nie różnią się szata graficzna od starych, dobrze nam już znanych. Zmiany dotyczyły głównie zabezpieczeń przed podrobieniem.

Co do projektu nowego banknotu 500 zł nie można do końca potwierdzić, jak będzie on ostatecznie wyglądał. Czas pokażę, czy i w jakiej formie zostanie on wprowadzony, ale najwcześniej w 2017 roku.

1