Finanse.co.pl - banki Wrocław

Podstawy bankowości inwestycyjnej

Expander Wrocław

Definicja określa bankowość inwestycyjną jako specyficzną działalność, prowadzoną na przykład przez banki uniwersalne, która dotyczy przede wszystkim papierów wartościowych oraz funkcjonowania na szeroko rozumianym rynku finansowym. Jak zatem widać, pojęcie bankowości może być nieco mylące, nie mamy bowiem tutaj to czynienia z tradycyjnymi usługami, jakie proponuje nam ta instytucja finansowa.

Bankowość elektroniczna polega na operacjach związanych z papierami wartościowymi. Możemy ich wymienić tutaj naprawdę wiele. Do najbardziej popularnych należą jednak z pewnością: akcje, obligacje, bony skarbowe i certyfikaty. Poprzez operacje rozumiemy natomiast kupno, sprzedaż, ewentualnie wymianę. Trzeba również zaznaczyć, że dana instytucja finansowa w pewien sposób gwarantuje te papiery, na przykład poprzez ich udostępnienie.

Okazuje się, że klientami bankowości inwestycyjnej zazwyczaj nie mogą być osoby prywatne, które reprezentują tylko i wyłącznie swoje interesy. Ta oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla większych podmiotów takich jak: różnego rodzaju przedsiębiorstwa, firmy, samorządy, fundusze, a nawet rządy. Jeżeli chcą one zdobyć określony kapitał z rynku finansowego, zazwyczaj potrzebują do tego pośrednika, który nie tylko zna się na rzeczy, ale będzie w stanie załatwiać wiele rzeczy samodzielnie. Wówczas warto zwrócić się do wybranej instytucji finansowej, która zajmuje się szeroko rozumianym prowadzeniem interesów.

Należy wspomnieć, że klient, który skorzysta z bankowości inwestycyjnej, ma też dostęp do innych, bardzo istotnych usług związanych z finansami. Może liczyć na przykład na przeprowadzanie fuzji, porady doświadczonego maklera oraz analityka. W tym wypadku często okazuje się również opracowywanie indywidualnej strategii, dzięki której możliwe będzie odpowiednie pomnożenie kapitału.

Sprawdź także zestawienia:
pożyczki chwilówki Wrocław
doradcy kredytowi Wrocław

SPRAWDŹ OFERTY BANKÓW HIPOTECZNYCH Z EKSPERTÓW OPEN FINANCEUMÓW SPOTKANIE W ODDZIALE
+